Objavljeno

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje I-VI 2021

Polugodišnji financijski izvještaj o poslovanju za 2021.

Odluka o usvajanju I. izmjena financijskog plana i Plana nabave za 2021. godinu

SBVZT I. Izmjene financijskog plana za 2021. godinu

Bilješke uz financijska izvješća ( ovjereni orginal, Word verzija i strojno čitljiv PDF )

Financijski izvještaji o poslovanju za 2020. g.

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2021. godinu i Plana nabave za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu i Plan nabave za 2021. godinu

IV izmjene Financijskog plana i plana nabave za 2020. godinu

III Izmjene Financijskog plana za 2020. godinu

II Izmjene Financijskog plana za 2020. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za I-VI 2020

Izvještaj o obavezama 13-7-2020

Odluka o usvajanju I Izmjena Financijskog plana za 2020. s projekcijom za 2021. i 2022. i Plana nabave za 2020., travanj 2020.

I Izmjene Financijskog plana za 2020. s projekcijom za 2021. i 2022. i Plan nabave za 2020., travanj 2020.

Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2020. godinu i Plana nabave za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu i Plan nabave za 2020. godinu

Odluka o usvajanju III Izmjena Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu

III Izmjene Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu

II Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu

Odluka o usvajanju II Izmjena FP i Plana nabave za 2019. godinu

Zaključak Varaždinske Županije o davanju suglasnosti na Odluku UV Bolnice za postupke nabave vrijednosti koja prelazi 500.000 kn, lipanj 2019

I. izmjene Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu

Odluka o usvajanju I. Izmjene Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu

Bilješke I-XII 2018.

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijski-plan-za-2019.-godinu-s-projekcijama-2020-2021

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2019. godinu

II. Izmjene Financijskog plana za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu

Odluka o usvajanju II izmjena Financijskog plana za 2018. godinu

Financijski izvještaj Rezultat I-VI 2018

Bilješke I-VI 2018. godine 

I Izmjene Financijskog plana i Plana nabave za 2018. godinu

Odluka o usvajanju I Izmjena Financijskog plana za 2018. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju za razdoblje I-III 2018

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, I- III mj 2018

Financijsko izvješće za 2017.g.

Bilješke I-XII 2017. godine

Odluka o usvajanju Financijskog plana i Plana nabave za 2018 godinu, prosinac 2017

Financijski plan i Plan nabave za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, prosinac 2017

II Izmjene Financijskog plana za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu, studeni 2017.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, I-VI 2017

Izvještaj o obvezama I-VI 2017

I Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu i Plana nabave

Financijsko izvješće za 2016.g.

Financijski plan za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu, prosinac 2016.

Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2017 godinu, prosinac 2016.

III Izmjene Financijskog plana i Plana nabave za 2016. godinu

Odluka o usvajanju III Izmjena Financijskog plana za 2016 godinu

II Izmjene Financijskog plana i plana nabave za 2016. godinu

Odluka o usvajanju II Izmjena Financijskog plana za 2016. godinu

Izmjene Financijskog plana poslovanja i Plana nabave za 2016., lipanj 2016.

Financijski-plan-za-2016-godinu-s-projekcijom-za-2017-i-2018-godinu-prosinac-2015

Financijski plan za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu, prosinac 2015.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima , 2015

Bilanca, stanje na 31.XII 2015.

Izvještaj o obvezama, 1.X-31.XII 2015.

Financijski plan za 2015 s projekcijom za 2016. i 2017. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, 2014.

Bilanca, stanje na 31. XII 2014.

Izvještaj o obvezama, 1.X -31. XII 2014.

Izvješće o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, 2013.