Objavljeno

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice surađuje s:

  • Medicinska škola Varaždin
  • Opća bolnica „Dr Ivo Pedišić“ Sisak
  • Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru
  • Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek
  • Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
  • Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti
  • Zdravstveno veleučilište Zagreb
  • Sveučilište Sjever
  • Hrvatsko katoličko sveučilište