Objavljeno

Jedinica za centralno naručivanje pacijenata


Jedinica za projekte, IT podršku i centralni upravljački sustav


Jedinica za kvalitetu zdravstvene zaštite


Jedinica za sestrinstvo, njegu, higijenu i prehranu