Napomene

1Preporuča se korištenje zdravstvenih programa i ambulantnih liječenja u trajanju od 14 dana, a isti ne mogu trajati kraće od 7 dana.
2Dostava hrane i pića u sobu doplaćuje se 20% od cijene usluge.
3Sastavni dio usluge smještaja u objektu "Minerva" je mogućnost korištenja rekreacijskih bazena (tri ulaza dnevno) i terapijskog bazena VI (u poslijepodnevnim satima).
4Sastavni dio usluge pansiona i polupansiona za goste u objektu "Minerva" je mogućnost kupanja u termalnoj kadi.
5Gosti u smještajnim objektima "Terme", "Konstantinov dom" i "Lovrina kupelj" koji koriste usluge pansiona i privatnog liječenja imaju mogućnost nadoplate korištenja bazena za plivanje prema ponuđenoj satnici.
6Djeca do 4 (četiri) godine starosti koja ne koriste usluge smještaja i prehrane, ne plaćaju ništa.
7Za djecu do 4 (četiri) godine starosti, cijena krevetića (bez usluge prehrane) iznosi 30,00 kuna.
8Dijete od 4 (četiri) do 12 (dvanaest) godina starosti koje je smješteno u sobi s oba roditelja, a ne koristi poseban ležaj i koristi dječju porciju hrane, ima popust od 50% od pune cijene pansiona ili polupansiona.
9Djeca od 4 (četiri) do 12 (dvanaest) godina starosti koja zajedno koriste jedan ležaj imaju popust od 50% pune cijene pansiona ili polupansiona.
10Djeca od 4 (četiri) do 12 (dvanaest) godina starosti koja koriste zaseban ležaj imaju popust od 30% pune cijene pansiona ili polupansiona.
11Provizije turističkim agencijama kao posrednicima u plasmanu kapaciteta iznose 5-20%.
12Sudionici svadbenih svečanosti u objektu "Minerva" imaju pravo na korištenje popusne cijene za noćenje bez doručka u visini cijene dnevnog boravka.
13Korisnicima pansiona i polupansiona u objektu "Minerva", ukoliko najave odlazak vikendom kući, za dane vikenda (subota-nedjelja) naplaćuje se cijena dnevnog boravka.
14Korisnicima pansiona, polupansiona i noćenja naplaćuje se 0,12 kuna po danu za vrijeme boravka za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja te boravišna pristojba od 8,00 kuna.
15U slučajevima prekida korištenja usluga bolničkog liječenja, pansiona, polupansiona ili noćenja, doplata od strane korisnika i eventualnih grešaka odgovornih osoba kod naplate usluga po istima naplaćuju se manipulativni troškovi (poštarina, bankarske usluge) u slijedećim iznosima:
Visina prometaVisina naknade
Za promet manji od 270,00 kn10
Za promet od 271,00 kn do 1000,00 kn50
Za promet od 1001,00 kn do 10000,00 kn90
Za iznos veći od 10000,00 kn0.03
16U svim ostalim slučajevima prijevremenog otkaza rezervacije ili ranijeg odlaska primjenjuju se ugostiteljske uzance.
17Korisniku koji završava svoj boravak sa doručkom, a želi koristiti samo sobu i nakon 11,00 sati (maksimalno do 18,00 sati), naplaćuje se 50% od cijene dnevnog boravka, za troškove korištenja sobe.
18Za individualno plaćanje nudimo mogućnost otplate u obrocima putem određenih kreditnih kartica.
19Na usluge pansiona, polupansiona i zdravstvene programe odobrava se 3% popusta kod gotovinskog plaćanja. Osobe koje koriste zdravstvene programe, pansion ili polupansion više od 5 puta (boravak minimalno 7 dana) imaju pravo na 10% popusta kod gotovinskog plaćanja. Navedeni popusti pod točkom 19 ne odnose se na program za umirovljenike, usluge noćenja u svim smještajnim objektima i pansion u Lovrinoj kupelji.