Objavljeno

Poliklinika obuhvaća tri ordinacije fizikalne medicine i rehabilitacije, ordinaciju dječje rehabilitacije, interne medicine i radiološke dijagnostike, i neurološku ordinaciju. Ordinacije pružaju usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sukladno ugovorima s HZZO-om i specifičnostima svoje djelatnosti.

U SB Varaždinske Toplice djeluje i neurološka ambulanta od 1996. g. u sklopu Poliklinike, 1x tjedno (srijedom).

Pružaju se usluge neurološkog pregleda, preporuke za daljnjom dijagnostičkom obradom i terapijom i eventualno daljnjim upućivanjem kod subspecijalista.

To je opća neurološka ambulanta gdje se javljaju pacijenti razne neurološke kazuistike: moždani udari, glavobolje, vrtoglavice, tm CNS-a i kralješnične moždine, bolni sindromi kralješnice, demijelinizirajuće bolesti (npr. multipla skleroza), neurodegenerativne bolesti (kao npr. Parkinsonova bolest)  itd.


Liječnici – ambulante:

  1. Tomislav Sliepčević, dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
  2. Goran Vartušek, dr. med., specijalist radiolog
  3. Vera Horvat dr. med. specijalist neurolog
Specijalistička ambulanta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice