Objavljeno

Liječnici:

Tihana Funda, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Pročelnica Službe za polikliniku, dijagnostiku i fizikalnu terapiju
radno vrijeme: utorak 07.00 -15.00 h
 
Janja Lepen Kenđel, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
v.d. Voditelja odjela za opću fizikalnu medicinu i rehabilitaciju I Terme
radno vrijeme: petak 07.00- 15.00 h

 


Naručivanje djece:
 
telefonski broj: 042/630-204
fax: 042/630-806
email: djeca.narucivanje@sbvzt.hr