Objavljeno

v. d. Voditelj odjela:  Knež Vladimir, dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, v.d. Voditelj odjela za rehabilitaciju traumatoloških i ortopedskih bolesnika


Odjelni liječnici:

Krešimir Stričak, dr. med., specijalist ortoped
Petra Kezerić Ljubić., dr. med., specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavna medicinska sestra odjela: Zlatko Petrić, bacc. sestrinstva
Glavni fizioterapeut odjela: Zdravko Hrženjak, bacc. physioth.


Važne izravne telefonske linije:
Voditelj odjela: 042-630-835 ili 042-630-000
Glavna sestra odjela: 042-630-617
Glavni fizioterapeut odjela: 042-630-437


Na odjelu se pružaju usluge rehabilitacije, liječenja, sestrinske njega i skrbi bolesnicima s ozljedama lokomotornog sustava, stanja nakon operativnih zahvata i amputacija uz protetsku opskrbu, uz dodatnu edukaciju za ortopedsku rehabilitaciju.

Na odjelu se pružaju usluge rehabilitacije, liječenja te sestrinske njege i skrbi traumatoloških i ortopedskih bolesnika, bolesnika sa ozljedama lokomotornog sustava, stanja nakon operativnih zahvata (stanja nakon operacija osteosinteza, ugradnje endoproteza kuka, koljena ) i stanja nakon  amputacija uz protetsku opskrbu rehabilitacija, te  nakon raznih drugih politraumatskih stanja (npr. eksplozivne ozljede, prometne ozljede, stanja nakon pada), uz dodatnu edukaciju zdravstvenog osoblja za traumatološko – ortopedsku  rehabilitaciju.

Proces rehabilitacije odvija se u potpuno prilagođenoj i opremljenoj odjelnoj medicinsko-gimastičkoj dvorani te u bolesničkim sobama i na ostalim radilištima fizikalne terapije i bolnice. Naglasak je na personaliziranoj medicini, individualnoj medicinskoj gimnastici i fizikalnoj terapiji s individualnim pristupom, te na poboljšanju aktivnosti svakodnevnog života uz osposobljavanje pacijenata za kretanje.

Cilj rehabilitacije je postizanje što boljeg funkcionalnog oporavka pacijenata.
Pacijenti su smješteni u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, U timu sudjeluju liječnici (fizijatar, ortoped), fizioterapeuti i radni terapeuti (suradno u radilištima radne terapije), medicinske sestre, kojima su pridruženi i drugi zdravstveni i nezdravstveni radnici, kao i konzilijarni suradnici (internist, traumatolog, neurolog i urolog). Prehrana bolesnika provodi se u bolničkom restoranu, a teže pokretni pacijenti dobivaju hranu u sobu tzv. tablet-sustavom.