Objavljeno

v. d. Voditelj odjela:  Kos Ivan  dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije


Odjelni liječnici:
Vera Horvat, dr. med., specijalist neurologije


Glavna medicinska sestra odjela: Danica Džidić, bacc. sestrinstva
Glavni fizioterapeut odjela: Mira Ratković, bacc. fizioterapije


Važne izravne telefonske linije
Voditelj odjela: 042-630-835
Glavna sestra odjela: 042-630-617
Glavni fizioterapeut odjela: 042-630-805


Na Odjelu se pružaju usluge rehabilitacije, liječenja te sestrinske njege i skrbi bolesnicima s neurološkim bolestima, uz dodatnu edukaciju zdravstvenog osoblja za neurorehabilitaciju. Proces rehabilitacije odvija se u bolesničkim sobama, manjim odjelnim dvoranama i na ostalim radilištima fizikalne terapije i bolnice.

Naglasak je na poboljšanju aktivnosti svakodnevnog života uz osposobljavanje pacijenata za kretanje. Na odjelu se, prema potrebi, provodi i  rehabilitacija ortopedskih i traumatoloških bolesnika (stanja nakon osteosinteza, ugradnje endoproteza) te rehabilitacija nakon raznih drugih politraumatskih stanja (npr. eksplozivne ozljede).

Pacijenti su smješteni u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, ukupnog kapaciteta 81 postelja raspoređenih u 34 sobe. U timu sudjeluju liječnici (fizijatar, neurolog), fizioterapeuti i radni terapeuti (suradno u radilištima radne terapije), medicinske sestre, logopedi, psiholog, kojima su pridruženi i drugi zdravstveni i nezdravstveni radnici, kao i konzilijarni suradnici (internist, traumatolog, urolog). Prehrana bolesnika provodi se u bolničkom restoranu, a teže pokretni pacijenti dobivaju hranu u sobu tzv. tablet-sustavom.

Odjel za rehabilitaciju neuroloških bolesnika
Odjel za rehabilitaciju neuroloških bolesnika