Misija i vizija

MISIJA

Misija Specijalne bolnice Varaždinske Toplice je obavljati zdravstvenu djelatnost, tj. djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba i koju po stručno-medicinskoj doktrini i uz uporabu medicinske tehnologije obavljaju zdravstveni radnici pri pružanju zdravstvene zaštite, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. U širem smislu, misija je zaštititi, očuvati i unaprijediti zdravlje stanovništva koje koristi usluge Specijalne bolnice Varaždinske Toplice kroz dijagnosticiranje, liječenje i rehabilitaciju bolesnika, te kroz zaštitu javnozdravstvenog interesa, rano prepoznavanje rizika bolesti i sprječavanja bolesti. Obzirom na specifičnosti zdravstvene djelatnosti koju obavlja, misija Specijalne bolnice Varaždinske Toplice je i pružanje medicinske preventive i dijagnostike u sprječavanju nastanka kroničnih bolesti kroz usluge zdravstvenog turizma i ugostiteljstva.

 

VIZIJA

Korisnici usluga Specijalne bolnice Varaždinske Toplice bit će unaprijeđenog zdravlja i kvalitete života, a u slučaju bolesti bit će brzo i učinkovito zbrinuti, u skladu s najboljom medicinskom praksom i etičkim načelima. Bit će zadovoljni pruženim uslugama i opunomoćeni za preuzimanje aktivne brige za vlastito zdravlje. Djelatnici Specijalne bolnice Varaždinske Toplice bit će zadovoljni svojim poslom i motivirani za rad. Specijalna bolnica Varaždinske Toplice će svoje djelatnosti obavljati djelotvorno i odgovorno, vodeći računa o troškovima učinkovitosti i kvaliteti pružanja zdravstvene zaštite i ostalih usluga.