Djelatnost

– Djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije

– Djelatnosti specijalističko-konzilijarnog liječenja kao i nezdravstvene djelatnosti koje se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite određene rješenjem Ministarstva zdravlja

– Znanstveno-nastavna djelatnost uz suglasnost Ministarstva zdravlja

– Zdravstvene usluge u turizmu, djelatnost ugostiteljstva, turizma i trgovine, odnosno poslove za koje imaju odobrenje sukladno posebnom propisu