Objavljeno

Osnovne informacije o medicinsko biokemijskom laboratoriju

Voditelj laboratorija: Jasenka Trifunović, mag. med. biochem.

Glavni tehničar: Mirjana Kos,  bacc. med. lab. dijag.

Zdravstveno-laboratorijski tehničari:

Mario Belavić, Romina Cuklin, Aleksandra Mežnarić, Branka Pecik, Štefanija Rain, Marija Sakač, Karla Somogji


Radno vrijeme:

Redovni rad (ponedjeljak – petak): 6:30 – 14:30

Vađenje krvi: 6:30 – 10:00

Popodnevna smjena (ponedjeljak – petak): 14:00 – 22:00

Vikend i blagdani: 6:30 – 14:30

Telefon:  042-630-806,  042-630-205


Medicinsko-biokemijski laboratorij provodi pretrage iz područja hematologije, koagulacije, urina, opće i specijalističke medicinske biokemije. Usluge laboratorija koriste odjeli Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, te vanjski pacijenti sa zahtjevima za odrađivanje pretraga iz područja djelatnosti medicinsko-biokemijskog laboratorija Varaždinske Toplice.

Sve pretrage se prema zahtjevima Hrvatske komore medicinskih biokemičara analiziraju preporučenim metodama. Medicinsko-biokemijski laboratorij provodi svakodnevnu unutarnju kontrolu analitičkog rada, te sudjeluje u vanjskoj procjeni kvalitete koju provodi tri puta godišnje CROQALM (Hrvatski centara za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini).