Objavljeno

Radno vrijeme:

Redovni rad (ponedjeljak – petak): 6:30 – 14:30 sati

Vađenje krvi: 6:30 – 10:00 sati

Popodnevna smjena (ponedjeljak – petak): 14:00 – 22:00 sati

Vikend i blagdani: 6.30 – 14.30 sati

Naručivanje pacijenata:

MBL ne provodi naručivanje niti za jednu pretragu

Izdavanje nalaza prema dogovoru:

  • Osobno: radni dan: 09.00 – 20:00 sati
  • Standardnom poštom

Kontakt:

Telefon: 042/630-806

042/630-205

e-mail: laboratorij@sbvzt.hr

Ostale informacije i upute:

Priručnik za korisnike laboratorijskih usluga

PretragaVrsta uzorkaSpremnik/ Boja čepa epruveteVremenski okvir izdavanja nalaza
Alanin aminotransferaza (ALT)serumepruveta/crvenaisti dan
Alkalna fosfataza (ALP)serumepruveta/crvenaisti dan
Amilaza (AMY)serumepruveta/crvenaisti dan
Amilaza (AMY)urinsterilna čašicaisti dan
Anti-CCPserumepruveta/crvena3 dana
Antistreptolizinski titar (ASO)serumepruveta/crvenaisti dan
APTVplazmaepruveta/plaviisti dan
Aspartat aminotransferaza (AST)serumepruveta/crvenaisti dan
Bilirubinserumepruveta/crvenaisti dan
D-Dimeriplazmaepruveta/plaviisti dan
Diferencijalna krvna slika (DKS)puna krvepruveta/ljubičastaisti dan
Elektroforeza serumskih proteinaserumepruveta/crvenaisključivo se
radi srijedom
fT3serumepruveta/crvena3 dana
fT4serumepruveta/crvena3 dana
Fosfati, anorganskiserumepruveta/crvenaisti dan
Fosfati, anorganski24 satni urinsterilni spremnikisti dan
Gama glutamiltransferaza (GGT)serumepruveta/crvenaisti dan
Glukozaserumepruveta/crvenaisti dan
HDL-Kolesterolserumepruveta/crvenaisti dan
Helicobacter pyloriserumepruveta/crvenaisti dan
Kalcij, ukupniserumepruveta/crvenaisti dan
Kalcij, ukupni24 satni urinsterilni spremnikisti dan
Kalijserumepruveta/crvenaisti dan
Klirens endogenog kreatininaserumepruveta/crvenaisti dan
24 satni urinsterilni spremnik
Kloridiserumepruveta/crvenaisti dan
Kolesterolserumepruveta/crvenaisti dan
Kompletna krvna slika (KKS)puna krvepruveta/ljubičastaisti dan
Kreatininserumepruveta/crvenaisti dan
Kreatin kinaza (CK)serumepruveta/crvenaisti dan
Laktat dehidrogenaza (LDH)serumepruveta/crvenaisti dan
LDL-Kolesterolserumepruveta/crvenaisti dan
Natrijserumepruveta/crvenaisti dan
Okultno krvarenjefecessterilni spremnikisti dan
Oralni test opterećenja glukozom (OGTT)serumepruveta/crvenaisti dan
Proteini, ukupniserumepruveta/crvenaisti dan
Proteini u urinu24 satni urinsterilni spremnikisti dan
Protrombinsko vrijeme (PV)plazmaepruveta/plaviisti dan
PSA, ukupniserumepruveta/crvena3 dana
PSA, slobodniserumepruveta/crvena3 dana
RF-Latexserumepruveta/crvenaisti dan
RF- Waaler Roseserumepruveta/crvenaisti dan
Saturacija transferinaserumepruveta/crvenaisti dan
Sedimentacija eritrocitapuna krvepruveta/crniisti dan
Trigliceridiserumepruveta/crvenaisti dan
TIBCserumepruveta/crvenaisti dan
Troponin Iserumepruveta/crvenaisti dan
TSHserumepruveta/crvenaisti dan
UIBCserumepruveta/crvenaisti dan
Uratiserumepruveta/crvenaisti dan
Ureaserumepruveta/crvenaisti dan
Urinprvi jutarnji urinsterilna čašicaisti dan
Željezoserumepruveta/crvenaisti dan