Objavljeno
Godina izgradnje: 1779.
Kreveta: 146
Ugostiteljska ponuda: kavana «Konstantinov dom»
Fizikalni postupci: dvorane za vježbanje, suha masaža, elektroterapija, radna terapija
Medicinske usluge: bolnički smještaj, specijalističke ambulante, laboratorij, RTG