Objavljeno

Jedinica za kvalitetu zdravstvene zaštite ustrojava se sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite. Unutar jedinice obavljaju se svi poslovi vezani uz kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite korisnicima, te vodi propisana dokumentacija.

Svrha uvođenja sustava kvalitete i provođenja kvalitete zdravstvene zaštite je da se suvremenim spoznajama u zdravstvenim postupcima osigura najveći mogući povoljan ishod liječenja i smanji rizik nastanka neželjenih posljedica za zdravlje bolesnika i sigurnost osoblja.


Voditelj jedinice:

Katarina Lohman Vuga, dr. med. – pomoćnica ravnatelja za kvalitetu

Tel: 042 / 630 216

e-mail: katarina.lohmanvuga@sbvzt.hr


Standardi kvalitete zdravstvene zaštite jesu:

 1. Neprekidno poboljšanje kvalitete kliničkih i nekliničkih postupaka,
 2. Sigurnost pacijenata i osoblja,
 3. Medicinska dokumentacija,
 4. Prava i iskustva pacijenata, zadovoljstvo osoblja,
 5. Kontrola infekcija,
 6. Smrtni slučajevi i obdukcija,
 7. Praćenje nuspojava lijekova i štetnih događaja vezanih uz medicinske proizvode,
 8. Unutarnja ocjena,
 9. Nadzor sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite (Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene).

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice djeluje Povjerenstvo za kvalitetu i Jedinica za osiguranje unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Članovi Povjerenstva za kvalitetu jesu:

 • prim. Dragica Vrabec Matković, dr. med.
 • Veljka Krbot, dr. med.,
 • Ana Kološa, bacc. fizioterapije,
 • Sanja Koprek, bacc. sestrinstva.

Djelatnici jedinice za kvalitetu jesu:

 • Sanja Koprek, bacc. med. techn., Glavna sestra za kvalitetu.

Aktivnosti jedinice za kvalitetu jesu:

 • Rad na uspostavljanju, razvijanju i poboljšavanju sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnost bolesnika u svim organizacijskim jedinicama,
 • Upravljanje dokumentacijom sustava kvalitete,
 • Utvrđivanje plana aktivnosti za poboljšanje kvalitete,
 • Provođenje mjerenja iskustva bolesnika i zadovoljstva zaposlenika,
 • Praćenje i provođenje analize neželjenih događaja prema pacijentima i zaposlenicima,
 • Organizacija i provođenje edukacije zaposlenika iz područja upravljanja kvalitetom,
 • Suradnja s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Pohvale i pritužbe bolesnika

Vaša iskustva i pohvale tijekom boravka u našoj bolnici možete upisati u Knjigu pohvala i pritužbi koja se nalazi na svakom odjelu.

Ukoliko ste nezadovoljni pruženom skrbi i uslugama u našoj ustanovi, možete se žaliti usmenim ili pisanim putem. Prigovor je usmeno izraženo nezadovoljstvo osoblju ustrojstvene jedinice. Pritužba je pisano izraženo nezadovoljstvo koju možete ispisati na obrascu za prijavu pritužbe pacijenta. Obrazac možete naći na Internet stranici Bolnice ili na recepciji. Ispunjeni obrazac možete ubaciti u označeni sandučić koji se nalazi ispred prijamne kancelarije.

Preuzimanje: Obrazac za prijavu pritužbi bolesnika SB Varaždinske Toplice