Objavljeno
BalneoterapijaCijena u kn
Peloidni omoti – ljekovito blato djelomično (30 minuta)65
Peloidni omoti – ljekovito blato cijelo tijelo (30 minuta)100
Peloid cijelo tijelo – blatna kupka (30 minuta)90
ElektroterapijaCijena u kn
Galvanizacija40
Galvanizacija – dvostanična kupka40
Galvanizacija – četverostanična kupka50
Kratki val50
Dijadinamske struje duž ekstremiteta (elektro blokada)40
Elektrostimulacija mišića ili perif. živaca50
Elektrostimulacija mokraćnog mjehura - 10 minuta50
Elektrostimulacija mokraćnog mjehura – po prof. Jušiću (40 minuta)150
Elektrostimulacija N. facialisa - 15 minuta70
Ultrazvuk50
Ultrazvuk po Selzeru70
Ultrazvuk kroz vodu70
Sonoforeza (cijena bez medikamenata)40
Infracrvena lampa (1 lampa)27
Infracrvena lampa (3 lampe)50
DD lampa50
Dinatron50
Laser60
Kvarc – bioptron lampa50
URS – ultrapodražajne struje40
URS + Ultrazvuk (UZV)50
Interferentne struje40
Elektromiografski biofeedback - 20 minuta100
Elektromiografski biofeedback - 30 minuta150
Elektromiografski biofeedback - 45 minuta200
Magnetoterapija40
TENS - 30 minuta40
Terapija udarnim valovima - SHOCK WAVE100
(jedan tretman)
Terapija udarnim valovima - SHOCK WAVE90
(svaki daljnji tretman)
ParafinoterapijaCijena u kn
Parafin lokalno – oblozi60
Parafinska kupka40
MasažeCijena u kn
Micro masaža - 20 minuta90
Manuelna limfna drenaža (MLD) – po segmentu - ručna170
Manuelna limfna drenaža (MLD) – po segmentu - aparat100
Ručna masaža djelomična - 15 minuta50
Radna terapijaCijena u kn
Radna terapija individualno - 30 minuta100
Radna terapija grupno - 30 minuta40
HidroterapijaCijena u kn
Hauffeove kupke60
Izmjenične kupke za ruke i noge60
Individualne kupke s vježbom u kadici (30 minuta)60
Medicinska gimnastika u bazenu – grupno26
Hubbard s vježbom – dio tijela (30 minuta)90
Hubbard s vježbom – cijelo tijelo (60 minuta)150
Hidromasaža kompletna – u kadi (20 minuta)100
Hidromasaža djelomična – u kadi (10 minuta)60
Hidromasaža u Hubbardu (20 minuta)67
Bazen VCijena u kn
Hidromasaža i plivanje (svaki dan osim subote, nedjelje i blagdana) za ambulantne pacijente25
Kupanje za odrasle od 15,00 do 20,00 sati (utorak-subota)30
Kupanje za odrasle od 9,00 do 20,00 sati (nedjelja i blagdani)35
Kupanje za djecu od 15,00 do 20,00 sati (utorak-subota)25
Kupanje za djecu od 9,00 do 20,00 sati (nedjelja i blagdani)30
Blok od 10 karata250
Bazen VICijena u kn
Hidromasaža u bazenu VI - po osobi - 30 minuta60
Kupanje u kadi Hidroterapija Dom I, "Lovrina kupelj", objekt "Minerva"25
Kada za dvoje35
Kupanje u bazenu VI (odrasli)30
Kupanje u bazenu VI (djeca do 12 godina)25
Karnet od 10 karata250
KrioterapijaCijena u kn
Kriotretman ledom25
Kinesio-Taping - 1 segmentCijena u kn
Stabilizacija zgloba ili ligamenta70
Tretman mišićnih skupina + korekcija150
KineziterapijaCijena u kn
Medicinska gimnastika individualna - 45 minuta170
Medicinska gimnastika grupna - 30 minuta26
Ekstenzija na ekstenzomatu100
Vježbe na suspenziji40
Bicikl - 20 minuta30
Kinetek - 30 minuta60
Lokomotorni trening - 30 minuta120
Lokomotorni trening - 45 minuta170
Vježbe transfera35
Vježbe hoda - 30 minuta60
Vježbe hodanja u razboju60
Vježbe disanja25
Specijalne tehnike fizioterapije (Bobath, PNF...)200