Objavljeno

Naziv projekta: „Energetska obnova zgrade Lovrina kupelj na adresi Trg slobode 1a, Varaždinske Toplice“; KK.04.2.1.04.0537

Korisnik: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt „Energetska obnova zgrade Lovrina kupelj na adresi Trg slobode 1a, Varaždinske Toplice“ odobren je sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijskog prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru“ te Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.

Provedbom mjera energetske obnove zgrade Lovrina kupelj u kojoj se odvija zdravstvena djelatnost ostvari će se smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 64,79% u odnosu na potrošnju godišnje primarne potrošnje energije prije provedba mjera energetske obnove. Ujedno će se instalacijom inverterske dizalice topline uvesti nova mjera korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora. Navedenim aktivnostima osigurat će se smanjenje emisije CO2 za 66,28%.

Istovremeno će se unaprijediti kvaliteta radnog prostora korisnika zgrade te će se modernizirati cjelokupni sustav gospodarenja energijom. Sve navedeno će imati za posljedicu unaprjeđenje energetske učinkovitosti, smanjenje utjecaja klimatskih promjena ali i povećanje svijesti korisnika zgrade o prednostima i načinima racionalnog gospodarenja energijom.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta: 8.296.136,25 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 4.134.142,62 HRK

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Razdoblje provedbe projekta: 22.03.2018. – 06.01.2021.

Kontakt osobe za više informacija:

Denis Kovačić, ravnatelj

Broj telefona: +385 42 630 206

Broj telefaksa: +385 42 633 299

E-pošta: ravnatelj@sbvzt.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.