Objavljeno

Svi cjenici primjenjuju se od 15. 12. 2020.

Cjenik usluga Terme

«TERME» Cijena u kunama
Liječenje za pokretnog pacijenta 430
Liječenje za polupokretnog pacijenta 485
Pansion za pokretnog pacijenta 270
Pansion za polupokretnog pacijenta 290
Noćenje 230
Doplate smještaja:
Za jednokrevetnu sobu 40
Za francuski ležaj 65
Za dvokrevetnu sobu kao jednokrevetnu 70
Dodatne informacije Cijena u kunama
Turistička pristojba 10
Osiguranje 0.12

Cjenik usluga Dom 1 – “Konstatinov dom”

«KONSTANTINOV DOM» (DOM I) Cijena u kunama
Liječenje djeca i polupokretni 525
Liječenje nepokretni 620
Pansion polupokretni 335
Pansion nepokretni 400
Pansion polupokretni – nastavno liječenje 290
Pansion (pokretni / pratnja) 270
Pansion djeca 290
Dodatne informacije Cijena u kunama
Turistička pristojba 10
Osiguranje 0.12

Cjenik usluga Dom 2 – “Lovrina kupelj”

«LOVRINA KUPELJ» (DOM II) Cijena u kunama
Liječenje 365
Pansion 182
Doplata za 1/1 25
Dodatne informacije Cijena u kunama
Turistička pristojba 10
Osiguranje 0.12