Objavljeno

Zakoni i pravilnici koji se odnose na područje rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice:

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” broj 150/0871/10139/1022/1184/1112/12,70/1282/13, 159/13,22/14 – odluka Ustavnog suda RH154/1470/16 – Uredba.)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine” broj 80/13 i 137/13.)
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju(“Narodne novine” broj 85/06150/08 i 71/10.)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (“Narodne novine” broj 124/11.)
 • Zakon o liječništvu (“Narodne novine” broj 121/03 i 117/08.)
 • Zakon o sestrinstvu (“Narodne novine” broj 121/03117/08 i 57/11.)
 • Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 120/08.)
 • Zakon o djelatnostima u zdravstvu (“Narodne novine” broj 87/09.)
 • Zakon o zaštiti prava pacijenata (“Narodne novine” broj 169/04 i 37/08-OUSRH.)
 • Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj  76/9329/9747/9935/08)
 • Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstva („Narodne novine“ broj 72/1347/14 )
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/1019/14)
 • Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16)
 • Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15134/15120/16)
 • Zakon o reviziji („Narodne novine“ broj 146/05139/08144/1278/15)
 • Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/0541/08125/1178/15)
 • Ovršni zakon („Narodne novine“ broj 112/1225/1393/1455/1673/17)
 • Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14)
 • Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine« broj 71/14118/14154/14)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/1385/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03118/0641/08130/11106/12)
 • Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 153/0963/11130/1156/1314/14)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07113/08 i 43/09)
 • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj 143/13)
 • Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj 96/15)
 • Pravilnik o sanitarno – tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (»Narodne novine« broj 107/1288/14)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (» Narodne novine« broj  83/14)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine« broj 12/1415/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (“Narodne novine” broj 49/14,51/14 – ispravak ,11/1517/15,17/1541/15 – ispravak.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući (“Narodne novine” broj 26/9679/9731/9951/9973/9940/0746/07 – pročišćeni tekst64/0891/09 i 118/09.)
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (“Narodne novine” broj 160/1311/15 i 16/15 – ispravak.)
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine” broj 82/1417/15.)
 • Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi (“Narodne novine” broj 39/02.)
 • Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina (“Narodne novine” broj 141/13.)
 • Pravilnik o doprinosima (“Narodne novine” broj 2/099/09 – ispravak97/0925/1161/1286/13 i 157/14.)
 • Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad (“Narodne novine” broj 130/13.)
 • Pravilnik o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka (“Narodne novine” broj 10/08.)
 • Pravilnik o europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (“Narodne novine” broj 144/14.)
 • Odluka o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (“Narodne novine” broj 4/0791/09113/09140/094/1013/1043/1029/11147/1486/15.)
 • Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2016. godinu (“Narodne novine” broj 2/17.)
 • Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice (“Narodne novine” broj 51/14,76/1417/15, 90/16.)