Objavljeno
Godina izgradnje: 1695.
Kreveta: 6
Dvokrevetnih soba: 3
Fizikalni postupci: terapijski bazen, hidromasaža, dvorana za vježbanje, suha masaža