Objavljeno

Služba za stacionarnu medicinsku rehabilitaciju ustrojena je za pružanje usluga stacionarne zdravstvene zaštite korisnicima koji su smješteni na bolničkim odjelima, sukladno ugovoru s HZZO-om. Pružanje usluga rehabilitacije i liječenja vrši se na bolničkim odjelima, ambulantama i radilištima Odjela fizikalne terapije, te kroz dijagnostiku u procesu liječenja u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju, RTG i UZV dijagnostiku i konzilijarnu službu u rehabilitacijskom timu.

v. d. Pročelnik službe:  Dragana Kolarić, dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

v. d. Glavna sestra službe: