Objavljeno

Naziv projekta: „Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg slobode 1, Varaždinske Toplice“

Korisnik: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt „Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg slobode 1, Varaždinske Toplice“ odobren je sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijskog prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru“ te Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.

Pročitaj više