Objavljeno

Liječnici:

Tihana Funda, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Pročelnica Službe za polikliniku, dijagnostiku i fizikalnu terapiju
radno vrijeme: ponedjeljak, četvrtak i petak 07.00 – 15.00 h, srijeda 11.00 – 19.00 h

Tomislav Sliepčević, dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Voditelj odjela Poliklinike
radno vrijeme: ponedjeljak 11.00 – 19.00 h, utorak – petak 07.00 – 15.00 h

Božidar Novosel, dr. med. specijalist ortopedije
radno vrijeme u Poliklinici: četvrtkom 07.00 – 15.00 h

Vera Horvat, dr. med. , specijalist neurologije
radno vrijeme u Poliklinici: utorkom 07.00 – 15.00 h


NARUČIVANJE ODRASLIH PACIJENATA :
 
telefonski broj: 042/630-204, 042/630-839
fax: 042/630-806
email: poliklinika@sbvzt.hr