Objavljeno

Odluka o utvrđivnju Liste mentora Bolnice, veljača 2021.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u SBVT, prosinac 2020.

Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda, studeni 2020.

Odluka Lista mentora 24. 2. 2020.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja

Odluka o utvrđivanju Liste mentora SBVT

Izmjena Statuta 2019

Odluka o usvajanju Izmjene Statuta SBVT

Statut SB Varaždinske Toplice lipanj 2019


Odluka o imenovanju Stručnog vijeća, srpanj 2019.

Odluka o utvrđivanju liste mentora Bolnice, kolovoz 2018.

Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja SBVT, ožujak 2018

Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja SBVT, veljača 2018

Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja, siječanj 2018.

Odluka o razrješenju ravnatelja, siječanj 2018.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste mentora SBVT, siječanj 2018

Pravilnik o uredskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, rujan 2017.

Rješenje o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih članova Upravnog vijeća, srpanj 2017.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, lipanj 2017

Statut Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, lipanj 2017

Odluka o imenovanju zamjenice ravnatelja, ožujak 2017

Suglasnost Ministarstva zdravstva na imenovanje ravnatelja, ožujak 2017

Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za obradu podataka, ožujak 2017

Odluka o utvrđivanju uvjeta i kriterija za izbor kandidata na edukacije i tečajeve, veljača 2017

Odluka o utvrđivanju liste mentora Bolnice, veljača 2017

Rješenje o razrješenju dosadašnjeg i imenovanje novog člana Upravnog vijeća, veljača 2017

Imenovanje ovlaštene osoba za obradu podataka, siječanj 2017

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, rujan 2016

Imenovanje ovlaštene osobe za primanje pritužbi, srpanj 2009

Odluka o utvrđivanju kriterija za bodovanje i izbor kandidata za poslijediplomski doktorski studij, rujan 2016

Rješenje o dodjeli naziva Referentni centar Ministarstva zdravlja za rehabilitaciju osoba s ozljedom kralježnične moždine, lipanj 2016

Odluka o utvrđivanju liste mentora u Bolnici, srpanj 2016

Rješenje o ovlaštenju za provođenje spec. usavrš. u SBVZT srpanj 2016

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Bolnice, svibanj 2016

Odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, travanj 2016

Pravilnik o radu, siječanj 2015

Pravilnik o unutarnjem nadzoru, kolovoz 2014

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, svibanj 2014

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu-prilog, svibanj 2014

Pravilnik o zaštiti od požara, svibanj 2014

Odluka o rasporedu radnog vremena, listopad 2014

Pravilnik o kvaliteti, srpanj 2014

Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija, srpanj 2014

Odluka o sanaciji, travanj 2013

Pravilnik o kućnom redu, kolovoz 2005