Kemijski sastav i fizikalna svojstva vode

1 litra vode sadržimgmmolmvalmval%
Kationa:
Litija (Li+)0.0680.010.010.07
Natrija (Na+)95.5764.1574.15730.93
Kalija (K+)23.1970.5930.5934.41
Magnezija (Mg++)29.2311.2032.40517.9
Kalcija (Ca++)125.1423.1226.24546.46
Stroncija (Sr++)0.4550.0050.010.08
Magnana (Mn++)0.0880.0020.0030.02
Željeza (Fe++)0.140.0030.0050.04
Aluminija (Al++)0.1060.0040.0120.09
9.09914.44100
Aniona:
Fluorida (F-)0.09770.0510.0510.38
Klorida (Cl-)79.012.2292.22916.27
Bromida (Br-)0.024000
Jodida (J-)0.026000
Hidrogenkarbonata (HCO3-)463.477.5967.59655.45
Sulfata (SO4--)181.5021.8893.77927.59
Hidrofosfata (HPO4--)2.0290.0210.0420.31
11.78613.697100
Nedisocirano:
Silicijeve kiseline (H2SiO4)72.0110.922
21.80727.137
Mineralizacija1073.05
Ugljičnog dioksida (CO2)
Sumporvodika (H2S)10.4
Temperatura vode (C)57.2Radon (Rn) Bq/lit24.24
Gustoća (g/ml kod 20C)0.99901Spec.težina (20C/20C)1.00082
pH6.75
Isparni ostatak (105C)800
Isparni ostatak (180C)780
Isparni ostatak (računski)837.5
Sulfatna kontrola (analizom)946
Sulfatna kontrola (računski)990.8