Objavljeno

Način slanja odobrenja kod stacionarne rehabilitacije:

Odobrenje uputnice liječničkog povjerenstva (rješenje komisije) molimo slati :

(za Terme)

 • putem faxa na broj (+385 42) 630 827 ili
 • na e-mail adresu :  loading... , loading...  ili
 • (kopiju odobrenja) poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Trg svetog Martina 1, 42223 Varaždinske Toplice

Potvrdu o primitku odobrenja i daljnje informacije o rehabilitaciji možete dobiti na brojevima telefona (+385 42) 630 407 i (+385 42) 630 411.

(za Minervu)

 • putem faxa na broj (+385 42) 630 826 ili
 • na e-mail adresu : loading...  ili
 • (kopiju odobrenja) poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Trg svetog Martina 1, 42223 Varaždinske Toplice

Potvrdu o primitku odobrenja i daljnje informacije o rehabilitaciji u Minervi možete dobiti na brojevima telefona (+385 42) 630 831 i (+385 42) 630 830.
Stacionarnu rehabilitaciju u Minervi mogu ostvariti osobe koje su samostalne i bez potrebe za pratnjom i pomoći od strane druge osobe.

Molimo pacijente da provjere točnost adrese na odobrenju, kako bi im se mogao uputiti pismeni poziv za rehabilitaciju.

Pacijenti koji dolaze na medicinsku rehabilitaciju preko uputnice liječničkog povjerenstva (rješenje komisije) trebaju sa sobom ponijeti :

 •  original odobrenja s datumom ne starijim od 90 dana
 • Uputnicu izdanu od strane izabranog liječnika za bolničko liječenje. Uputnica vrijedi 365 dana, ukoliko je rezervacija za termin napravljena unutar 90 dana od dana izdavanja uputnice.
 • medicinsku dokumentaciju
 • zdravstvenu iskaznicu i iskaznicu dopunskog osiguranja
 • osobnu iskaznicu te OIB
 • pribor za osobnu higijenu, kupaći pribor, odgovarajuću obuću i odjeću za obavljanje terapija
 • lijekove koje inače koriste za svoja kronična oboljenja

Pacijenti koji dolaze na ambulantno liječenje (plaćaju smještaj, a terapije koriste temeljem uputnice izabranog liječnika) trebaju sa sobom ponijeti:

 • uputnicu izabranog liječnika sa šifrom djelatnosti D1 (za liječnički pregled i ambulantnu fizikalnu terapiju). Uputnica vrijedi 365 dana, ukoliko je rezervacija za termin napravljena unutar 90 dana od dana izdavanja uputnice.
 • medicinsku dokumentaciju
 • zdravstvenu iskaznicu i iskaznicu dopunskog osiguranja
 • osobnu iskaznicu te OIB
 • pribor za osobnu higijenu, kupaći pribor, odgovarajuću obuću i odjeću za obavljanje terapija