Objavljeno
ProceduraCijena u kn
Specijalistički pregled – prvi200
Specijalistički pregled – kontrolni100
Specijalistički pregled za procjenu radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja270
Psihološka obrada pacijenta200
Ispitivanje jezične razvijenosti (dijagnostički postupci i metode kod afazije, disfazije, nedovoljno razvijenog govora te diferencijalna dijagnoza: vokabularna, sintaktičke organiziranosti govora, dužine i složenosti rečenica, reda riječi, gramatičkih oblika)150
Terapijski postupci u osoba s razvojnim i stečenim poremećajima govora i jezika (disfazija i afazija), vježbe za razvijanje fonematskog sluha, vježbe slušne diskriminacije, razvijanje pamćenja Gunsbert program, Frastig program, Sali program, provociranje glasanja, rad na auditivnom razumijevanju, receptivni govor, rad na govornom izražavanju pisanog teksta, rad na korekciji pisanja i računanja130
Intervencija liječnika u sobi120
Intervencija sestre u sobi40
Izdavanje recepta25
Mjerenje tlaka25
Intramuskularna injekcija30
Intravenozna injekcija40
Davanje injekcije25
Blokada80
Opskrba površinske rane bez šivanja45
Opskrba površinske rane sa šivanjem (do 3 šava)80
Opskrba površinske rane sa šivanjem (preko 3 šava)90
Toaleta rane i previjanje45
Odstranjivanje šavova ili kopči35
Tamponada nosa80
Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva80
Ispiranje uha55
Pratnja pacijenta do fizikalnih terapija u Minervi uz osobnu asistenciju (po danu)30
Prijepis otpusnog pisma i povijesti bolesti120
Kompjuterski izlist povijesti bolesti20
Prijepis računa50
Garderoba za ambulantne pacijente (odrasli i djeca), po danu1