Objavljeno
 1. Marina Andrić Štironja, dr. med., specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije
 2. Marija Biškup, dr. med., specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije
 3. Jelena Bobek, dr. med., specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije
 4. Irena Bošnjak, dr. med., specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije
 5. Ana Čučković, dr. med., specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije
 6. Petra Kezerić, dr. med., specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije
 7. Ivan Kos, dr. med., specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije
 8. Janja Lepen Kenđel, dr. med., specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije
 9. Jasmin Nikšić, dr. med., specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije
 10. Iva Pavelić Likarević, dr. med., specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije
 11. Krešimir Stričak, dr. med., specijalizant ortopedije
 12. Biljana Urh, dr. med., specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije
 13. Marta Vukorepa, dr. med., specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije