Kontakti

ImeE-mailTelefonFax
CENTRALA+385 42 630 000
NARUČIVANJE, PRIJAM I ODJAVA PACIJENATA loading... +385 42 630 407+385 42 630 827
+385 42 630 411
REZERVACIJE "MINERVA" loading... +385 42 630 830 +385 42 630 826
+385 42 630 831
RECEPCIJA "TERME"+385 42 630 203
RECEPCIJA "MINERVA"+385 42 630 534
RAVNATELJ loading... +385 42 630 206+385 42 633 299
ZAMJENIK RAVNATELJA loading... +385 42 630 216+385 42 630 864
NABAVA loading... +385 42 630 858
MARKETING loading... +385 42 630 431+385 42 630 826
UGOSTITELJSTVO loading... +385 42 630 537+385 42 630 826
GOSPODARSKI I FINANCIJSKI POSLOVI loading... +385 42 630 384+385 42 630 857
LJUDSKI RESURSI I PRAVNI POSLOVI loading... +385 42 630 392+385 42 633 857
ODRŽAVANJE loading... +385 42 630 777+385 42 633 299
IT PODRŠKA loading... +385 42 630 460