Objavljeno

Naziv projekta:
„Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice“, KK.08.1.2.04.0002

Korisnik: 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt „Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice“ odobren je sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, SC 9a2 Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja-  Poziv KK.08.1.2.04 – inačica 2- Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničkoj skrbi za ranjive skupine – faza 2

Svrha ovog projekta je povećanje dostupnosti i kvalitete pružanja sveobuhvatne pomoći za pacijente sa teškim spinalnim oštećenjima i bolestima kroz infrastrukturne radove i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice.

Integralni pristup liječenju i rehabilitaciji spinalnih bolesnika traži brzu reakciju i moderan rehabilitacijski centar koji se nametnuo kao neupitna potreba hrvatskog zdravstva. Pratiti trendove i sudjelovati u najnovijim dostignućima medicine u načinima rehabilitacije bolesnika sa spinalnim ozljedama nemoguće je bez cjelovitog pristupa rehabilitaciji na jednom mjestu, uz sofisticiranu opremu i kvalitetno uređen prostor te visokospecijalizirani stručni kadar.

Izgradnjom novog rehabilitacijskog centra, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice će se svrstati uz bok modernim rehabilitacijskim centrima i postati mjesto edukacije i razmjene znanja europskih i domaćih stručnjaka i znanstvenika, te opravdati i nadalje osigurati svoj status „rasadnika“ vrsnih stručnjaka fizikalne medicine i rehabilitacije.

Novi centar predviđen je kapaciteta 75 kreveta + 5 kreveta u sklopu dnevne bolnice i odgovara trenutnim i budućim potrebama za moderan pristup i sveobuhvatnu pomoć za pacijente s teškim spinalnim oštećenjima i bolestima u Hrvatskoj.

Realizacija ovog ulaganja dovest će do:

  • povećanja sadašnjih kapaciteta pružanja terapijskih postupaka rehabilitacije, uz mogućnost uvođenja novih standarda i kvalitete pružanja zdravstvene skrbi;
  • poboljšanja dostupnosti zdravstvene skrbi za osobe s bolestima i ozljedama kralježnične moždine;
  • uklanjanja opasnosti od zabrane rada u neprilagođenim prostorima zbog neudovoljavanja standardima i minimalnim uvjetima rada u trenutnim prostorima;
  • modernizacije medicinske opreme i postupaka vezanih uz korištenje iste te uvođenje novih terapijskih postupka, stvaranja funkcionalnih uvjeta i približavanja nacionalnog rehabilitacijskog centra EU suvremenim standardima;
  • prevencije većih komplikacija u lokomotornom sustavu kroz uvođenje dnevne bolnice i sustava praćenja pacijenata na jednom mjestu;
  • uže suradnje sa sličnim centrima u EU te razvoja znanstveno-nastavne djelatnosti;
  • uvođenja novog hrvatskog standarda u liječenju i rehabilitaciji osoba s bolestima i OKM
  • omogućavanja reorganizacije sustava s ciljem omogućavanja subpecijalizacije u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji,
  • prepoznavanja značaja i kompleksnosti liječenja u sustavu (odvajanje od obične fizikalne terapije i slično), kao i
  • stvaranja ugodnih i kvalitetnih infrastrukturnih pretpostavki za boravak pacijenata s ciljem utjecaja na psihu pacijenata tijekom rehabilitacije i oporavka.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):
Ukupna vrijednost projekta: 107.094.765,49 HRK
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 83.000.000,00 kn HRK

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta:
18.09.2017. – 18.12.2021.

Kontakt osobe za više informacija:
Denis Kovačić dr. med., ravnatelj
Broj telefona: +385 42 630 206
Broj telefaksa: +385 42 633 299
E-pošta: ravnatelj@sbvzt.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.