Objavljeno

Naziv projekta: „Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg slobode 1, Varaždinske Toplice“

Korisnik: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt „Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg slobode 1, Varaždinske Toplice“ odobren je sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijskog prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru“ te Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.

Ovim projektom planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade, odnosno smanjenje troškova za grijanje zgrade te smanjenje troškova električne energije uz poboljšanje komfora, kvalitete zraka i zaštite od buke. Energetska obnova uključivat će zahvate na toplinskoj ovojnici zgrade (vanjski zidovi, vanjski stropovi, grede i stupovi, vanjska stolarija, neprohodni ravni krovovi, kosi krovovi, prohodni ravni krovovi- terase te popratne radove nužne za zahvate modernizacije strojarskih i elektrotehničkih sustava), zahvate modernizacije unutarnje rasvjete novom energetski visokoučinkovitom LED rasvjetom, izvedbu integrirane sunčane elektrane na krovovima zgrade te modernizaciju sustava GVHK i uspostavu CNUS-a.

Provedbom projekta energetske obnove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice ostvarit će se smanjenje godišnje potrošnje primarne energije od 59,66% u odnosu na godišnju potrošnju primarne energije prije provedbe mjera energetske obnove, smanjit će se emisija CO2 za 58,44% te će zgrada iz energetskog razreda E prijeći u energetski razred A+.

Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (%): 57,76%.

Zgrada će postati kvalitetniji i ugodniji prostor za boravak korisnika i osoblja s obzirom na svoj položaj i značaj za lokalnu zajednicu u funkcionalnom i arhitektonskom smislu, a sam grad Varaždinske Toplice dobit će moderniji izgled nakon završetka planiranih zahvata na zgradi Specijalne bolnice te dugoročna financijska korist osigurat će stabilnost ove zdravstvene ustanove.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta: 73.479.550,52 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 37.808.597,92 HRK

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Razdoblje provedbe projekta: 29.11.2017. – 13.08.2020.

Kontakt osobe za više informacija:

Denis Kovačić dr. med., ravnatelj

Broj telefona: +385 42 630 206

Broj telefaksa: +385 42 633 299

E-pošta: ravnatelj@sbvzt.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.