Objavljeno

Naziv projekta: „Energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj na adresi Trg slobode 1B i 1C, Varaždinske Toplice“, K.K.04.2.1.04.0549

Korisnik: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt „Energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj na adresi Trg slobode 1B i 1C, Varaždinske Toplice“ odobren je sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijskog prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru“ te Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.

Provedbom mjera energetske obnove skupa zgrada u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova Kupelj), ostvarit će se smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 49,79%, godišnje potrošnje toplinske energije za 51,44%, uvest će se nove mjere korištenja OIE iz lokalnih izvora te će se osigurati smanjenje emisije CO2 za 50,20%. Aktivnostima promocije i vidljivosti podići će se svijest korisnika zgrada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, ali će i šira javnost biti informirana o učinkovitijem korištenju energije i svakodnevnim prednostima povećanja energetske učinkovitosti.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta: 42.229.144,69 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 21.541.024,82 HRK

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Razdoblje provedbe projekta: 06. 04. 2018. – 06. 01.2021.

Kontakt osobe za više informacija:

Denis Kovačić, ravnatelj

Broj telefona: +385 42 630 206

Broj telefaksa: +385 42 633 299

E-pošta: ravnatelj@sbvzt.hr

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.